Skip to content

Välkommen till Alstermo IF Grundades 1927

Ready For The New Tricks

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis...

Läs mer...

Alstermo IF är en flersektionsförening som finns i en liten ort djupt inne i de småländska skogarna. Föreningen har många olika ben att stå på, man kan utöva både vinter- och sommaridrotter.

För närvarande har vi följande sektioner: fotboll, gymnastik, orientering, skidor, tennis/paddel och skateboard.

Välkommen till Alstermo IF

Fotboll

Under säsongen som har gått har vi kontinuerligt arbetat med värdegrundsarbete samt drog- och mobbningspolicyn. Arbetet med dem har skett som en naturlig del under träningar och matcher. Vi informerar våra spelare om att vi inte accepterar till exempel hårda ord och kränkningar, likaså att alla är välkomna att delta i våra grupper oavsett bakgrund.

Tvättningen har under säsongen skötts av Lars-Gunnar Serell. Lars-Gunnar Serell och vaktmästaren Ola Åberg har stått för skötseln av idrottsplatsen. Vi tackar dem för ett bra arbete.

Avslutningsvis riktar vi ett stort tack till alla våra sponsorer och övriga som stöttar vår verksamhet. Utan er vore inte den fina verksamhet som vi idag bedriver möjlig.

Gymnastik

Vi har under verksamhetsåret haft 6st. protokollförda sektionsmöten.

Detta år har vi äntligen kunnat erbjuda våra deltagare den träning och gemenskap som vi länge önskat. I sviterna av pandemin har vi dock tappat en hel del av våra deltagare, vilket har märkts på passen men under året gång har fler börjat hitta tillbaka och vi har även fått helt nya deltagare.

Våra återkommande pass under året har varit ett cirkelpass under ledning av Emelie Klemets, Michaela Wreinerth, Sofie Fernestedt och Jenny Gunnarsson samt tre stycken spinningpass med Åsa Citrohn och Mona Karlsson som ledare. Under vårterminen hade vi ett samarbete med Nina Åberg och hennes företag, Ninas Friskvård, där hon höll i dansmix en gång i veckan. Inför höstterminen sökte vi ett projektstöd och kunde starta upp Seniorgympa 65+. Det blev ett otroligt uppskattas pass som Emmy Åberg höll i.

För barnens del har vi kunnat erbjuda gympa fylld med rörelseglädje för barn från 2 år, vilket har varit väldigt uppskattat. Grupperna vi haft är minigympa 2-3 år, barngympa 4-6 år samt barngympa från F-klass och uppåt. Ledare under året har varit Emelie Klemets, Julia Bush och Emmy Åberg. Hjälpledare har varit Aimée Fernestedt och Bums Fernestedt.

Vi tackar ledare, deltagare, styrelsen och de som på andra sätt har stöttat vår verksamhet under året som gått, utan er hade vi inte kunnat bedriva vår verksamhet.

Orientering

Motionsaktiviteten Naturpasset genomfördes under tiden maj-september. De 40 kontrollerna var utplacerade mellan Alstermo och Älghult. Ca 30 Naturpass såldes.

Deltagande har skett vid ett tiotal tävlingar, inklusive O-ringen i Uppsala.

Orienteringsverksamhet i samarbete med skolan har genomförts.

Skateboard

Bygget utav Alstermo betongskateparken påbörjades med markarbete under juli månad. I mitten av augusti så kom Concreatures Skateparks AB för att bygga parken.

I mitten av november stod parken klar.

Kvar att göra är att fixa till ”ömkringmiljön”. Detta arbete är planerat att genoföras under våren 2023

Invigningen av parken är planerat att ske den 15/4-23.

Skidor

Sektionen har haft tre (3) protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Samt ett flertal arbetsmöten vid upprustning av anläggningen.

Verksamhetsåret 2022 är till ända och en viss mån av efterdyningar från Coronan har präglat skidsektionen.

Ambitionen var stor vid nyåret 2022, nu skulle skidverksamheten åter tar fart. Ola Åberg anställdes som vaktmästare inom föreningen och har varit en bra medarbetare under hela 2022. Sektionens pistmaskin har restaurerats och snöskoter är inköpt.

I növember månad skrevs en arbetsplan på hur arbetet med snön skulle ”flyta” på.

I december 2022 hade 600 m skidspår tillverkats och isbanan var klar. Vad hände då? Det blev mildväder igen!!

Inför verksamhetsåret 2022 planerades att påbörja bygget av en rullskidbana men har inte slutförts. Däremot anordnades en rullskidtävling i september månad. Inte många startande, tyvärr.

Ove Helgee har deltagit i rullskidtävling i Gryteryd och Burseryd. Mycket pengar har sektionen fått från Jan och Erlands stiftelse men har inte förbrukats varför man med tillåtelse av Stiftelsen medfinansierat föreningens parkering och skatebana. Sektionen har avsatt pengar till nya snökanoner.

Tennis & Paddel

Verksamheten har under året varit bra, både tennis- och padelbanorna har varit ganska frekvent använda av ortsbor och även av personer från grannsamhällena.

Mycket trevligt har det varit att se att skolan har använt banorna ganska mycket under året.

Vi i sektionen ser med tillförsikt fram emot ett nytt år med mycket folk på banorna.

SPONSORER

amo_kabel_logga2
Startsidan